APVV – Implemetnácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

11. mája 2023

BIOSFÉRICKÁ REZERVÁCIA POĽANA SPÚŠŤA DOTAZNÍK

Zisťovanie miery spokojnosti miestnych obyvateľov s kvalitou života a ich povedomie o Biosférickej rezervácii Poľana sú dôležitými ukazovateľmi, ktoré pomáhajú […]
17. marca 2023

Projekt „Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií“ prezentovaný v Spojených Arabských Emirátoch

Od 21. 2. do 24.2.2023 sa členovia projektového tímu APVV zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie EUMMAS A2S Conference on Global Social […]
20. februára 2023

Chránené územia Slovenska 99/2022 83 – Študijná cesta do biosférických rezervácií v Slovinsku v rámci realizácie projektu Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Projekt Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií (Projekt APVV), zameraný na slovenské biosférické rezervácie Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty a […]
10. januára 2023

Dotazníkový prieskum v Biosférickej rezervácii Poľana

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica spoločne so SAV a Správou CHKO Poľana pripravila dotazníkový prieskum, ktorý bude vyhodnotený v rámci […]
29. júna 2022

Návšteva Slovinska – Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

                                                                                                                                          V prvej polovici júna zástupcovia Biosphere Reserve Polana nadviazali spoluprácu so slovinskými partnermi z biosférických rezervácií Kras a Julské […]