Dotazníkový prieskum v Biosférickej rezervácii Poľana

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica spoločne so SAV a Správou CHKO Poľana pripravila dotazníkový prieskum, ktorý bude vyhodnotený v rámci projektu Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií. Prieskum sa prvotne implementuje na Poľane, ako modelovom území. Zostavený dotazník sa pripravoval za účasti mladých ľudí – študentov EK UMB, ktorí sa osobne stretli so stakeholdrami v BR Poľana. Má pomôcť pri prieskume zachytávajúcom názory postoje samotných obyvateľov BR Poľana vo vzťahu k biosférickej rezervácii. Je nástrojom zberu dát, ktoré pomôžu pri nastavovaní vízie biosférický rezervácií na Slovensku.

Dotazník je zverejnený elektronickej podobe tu:

https://efumb.qualtrics.com/jfe/form/SV_0VBDaetc9XnSUbc

Ak ste z Podpoľania, pomôžte nám ho vyplniť a získať nové poznatky.