NOVINKY

17. marca 2023

Projekt „Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií“ prezentovaný v Spojených Arabských Emirátoch

Od 21. 2. do 24.2.2023 sa členovia projektového tímu APVV zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie EUMMAS A2S Conference on Global Social […]
20. februára 2023

Chránené územia Slovenska 99/2022 83 – Študijná cesta do biosférických rezervácií v Slovinsku v rámci realizácie projektu Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Projekt Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií (Projekt APVV), zameraný na slovenské biosférické rezervácie Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty a […]
10. februára 2023

PRIPOMÍNAME SI 30. VÝROČIE ČLENSTVA SR V UNESCO

Slovensko je už 30 rokov členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)   UNESCO vzniklo v roku 1945 […]
10. januára 2023

Dotazníkový prieskum v Biosférickej rezervácii Poľana

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica spoločne so SAV a Správou CHKO Poľana pripravila dotazníkový prieskum, ktorý bude vyhodnotený v rámci […]
14. decembra 2022

Ustanovujúce zasadnutie OZ Koordinačné združenie BR Poľana

. decembra 2022 v Korytárkach sa pod vedením Mgr. art. Romana Malatinca konala ustanovujúca schôdza OZ Koordinačná rada Biosférickej rezervácie […]