UMB BANSKÁ BYSTRICA – EKONOMICKÁ FAKULTA

1. doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. – docent

2. Ing. Kamila Borseková, PhD.

3. Ing. Soňa Čapková, doc.  PhD.

4. Ing. Zlatica Fulajtárová – denná doktorantka

5. RNDr. Peter Gajdoš,  PhD. – výskumný pracovník

6. Ing. Peter Mihók, PhD. – výskumný pracovník

7. Ing. Yuna Mamedova – doktorantka

8. Mgr. Jakub Melicher – doktorant

9. JUDr. Martin Orviský,  PhD. – výskumný pracovník

10. Ing. Darina Rojíková – doktorantka

11. Ing. Katarína Sýkorová, PhD. – odborný asistent

12. doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. – docentka

13. Mgr. Peter Bezák,  PhD. – vedecký pracovník

 

UMB BANSKÁ BYSTRICA – Fakulta prírodných vied

1. prof. Ing. Peter Urban, PhD. – profesor

 

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR – RIADITEĽSTVO

1. Ing. Michaela Mrázová – koordinátorka medzinárodných chránených území

 

SPRÁVA CHKO POĽANA – BR POĽANA

1. Ing. Vladimíra Fabriciusová,  PhD. – predsedníčka SV MAB, riaditeľka Správy CHKO Poľana

2. Mgr. Lucia Miňová – koordinačný manažér biosférických rezervácií

 

SPRÁVA TANAP – BR TATRY

1. Ing. Slavomír Celer,  PhD. – lesník, vedúci odboru

2. Mgr. Ivana Čupková – pracovníčka environmentálnej výchovy

3. Ing. Katarína Žlkovanová, PhD. – botanik

 

SPRÁVA NP POLONINY – BR VÝCHODNÉ KARPATY

1. Mgr. Zuzana Bartušová – anorganička

2. Ing. Marián Gič – informatik, poverený riadením Správy NP Poloniny

 

SPRÁVA NP SLOVENSKÝ KRAS – BR SLOVENSKÝ KRAS
1. Ing. Ján Kilík – riaditeľ národného parku

 

SAV UKE

1. doc. RNDr. Zita Izakovičová,  PhD.

2. RNDr. Marta Dobrovodská, PhD. – výskumný pracovník

3. Mgr. Veronika Piscová, PhD. – vedecký pracovník

4. Ing. Jana Špulerová, PhD. – výskumný pracovník