Národný rámec

Sevillská stratégia (1995)

V roku 1995 sa začala nová éra biosférických rezervácií UNESCO. Po medzinárodnej konferencii v španielskom Seville bol prijatý nový „zákonný rámec“ pre biosférické rezervácie. Sevillská stratégia načrtla víziu budúcnosti programu MAB do 21. storočia.

Madridský akčný plán na roky 2008 – 2013

V roku 2008 sa v Madride uskutočnil 3. svetový kongres biosférických rezerv. Z tohto stretnutia prišiel „Madridský akčný plán“ (MAP), ktorý načrtol víziu a poslanie Svetovej siete biosférických rezervácií UNESCO na roky 2008 – 2013 a jeho cieľom bolo nadviazať na úspech. stratégie v Seville. MAP bol vyhodnotený v rokoch 2013 – 2014 internou dozornou službou UNESCO.

Stratégia MAB 2015-25 a Limský akčný plán 2016-25 (2015 a 2016)

V priebehu rokov 2014 – 2016 boli vypracované dokumenty, ktoré teraz usmerňujú program MAB do roku 2025. Stratégiu schválila Medzinárodná koordinačná rada (ICC) programu MAB a Generálna konferencia UNESCO v roku 2015. Limský akčný plán bol schválený na 4. svetovom kongrese biosférických rezervácií následne ho v marci 2016 v Lime v Peru schválil ICC MAB.