STRETNUTIE PARTNEROV EK UMB Banská Bystrica – 7.9.2021

STRETNUTIE PARTNEROV – EK UMB Banská Bystrica – 24.2.2022

STRETNUTIE PARTNEROV – EK UMB Banská Bystrica – 22.4.2022

STRETNUTIE PARTNEROV – Stará Lesná 9. – 10. 2023