Články:

1. VITÁLIŠOVÁ Katarína – VAVRUŠOVÁ Mária. 2023. R&S: ECOTOURISM AND PROMOTION AS A KEY TO DEVELOPMENT OF BIOSPHERE RESERVES

2. ROJÍKOVÁ Darina – MIHÓK Peter –  ORVISKÝ Martin. 2022. Ekonomika a spoločnosť: Zapájanie environmentálnych národných zastrešujúcich organizácií do riadenia aktivít v biosférických rezerváciách vo Švédsku a na Slovensku

3.  VITÁLIŠOVÁ Katarína, MIŇOVÁ Lucia , VAŇOVÁ Anna . 2022. Ekonomika a spoločnosť: Súčasné problémy rozvoja biosférických rezervácií v Slovenskej republike

4. DOBROVODSKÁ Marta – MOYZEOVÁ Milena –  BEZÁK Peter – MOJSES Matej. 2022. Journal of Landscape Ecology: ASSESSMENT OF LOCAL KNOWLEDGE ABOUT LAND USE RELEVANT TO LANDSCAPE PLANNING IN A CASE STUDY AREA IN LOWLAND SLOVAKIA

5. VITÁLIŠOVÁ Katarína – BORSEKOVÁ Kamila LISHCHYNSKYY IhorLYZUN Mariia. 2022. JOURNAL OF EUROPE AN ECONOMY: SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CENTRAL AND PERIPHERAL REGIONS OF SLOVAKIA

6. PISCOVÁ Veronika – ŠEVČÍK Michal – SEDLÁK Andrej –  HREŠKO Juraj –  PETROVIČ František – SLOBODOVÁ Terézia. 2023. DIVERSITY: Resistance of Lichens and Mosses of Regenerated Alpine Communities to Repeated Experimental Trampling in the Belianske Tatras, Northern Slovakia

7. GAJDOŠ Peter – DAVID Stanislav – MAJZLAN Oto – JÁSZAY Tomáš – ČERNECKÝ Ján. 2022. EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY: Habitat of Carabus zawadzkii (Coleoptera: Carabidae) in the Eastern Carpathians

8. VITÁLIŠOVÁ Katarína – VAVRUŠOVÁ MáriaPISCOVÁ Veronika. Possibilities of ecotourism development in the Biosphere Reserve Poľana

9. Chránené územia Slovenska č. 97/2021

10. MRÁZOVÁ Michaela – BARTUŠOVÁ Zuzana. 2022. Chránené územia Slovenska 99/2022: Študijná cesta do biosférických rezervácií
v Slovinsku v rámci realizácie projektu Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

11. ŠPULEROVÁ Jana – PISCOVÁ Veronika – MATUŠICOVÁ Noemi. LAND.The Contribution of Scientists to the Research in Biosphere Reserves in Slovakia
12. PISCOVÁ VeronikaHREŠKO Juraj ŠEVČÍK Michal-SLOBODOVÁ Terézia. Impacts of Human Activities on the High Mountain Landscape of the Tatras (Example of the Border Area of the High and Belianske Tatras, Slovakia)

13. VITÁLIŠOVÁ Katarína – ROJÍKOVÁ DARINA – VAŇOVÁ ANNA. Marketing as a management tool of biosphere reserves to
achieve goals of Agenda 2030

14. http://www.ekonomikaaspolocnost.umb.sk/?page_id=823

 

 

Prezentácie:

APVV- Implementacia Agendy 2030 – prezentacia k pracovnému zasadnutiu ŠOP SR – 10. 8. 2021