Stretnutia partnerov v biosférických rezerváciách

Stretnutia partnerov v biosférických rezerváciách

Partneri projektu Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií pokračujú v aktivitách projektu v BR Slovenský kras a BR Tatry. S manažérmi jednotlivých území diskutovali o možnostiach využitia projektu a jeho prínose pre biosférickú rezerváciu. Spoločné rokovania viedli k témam aktuálnych problémov pri manažovaní biosférických rezervácií. V súčasnosti prebieha v BR Poľana zber dát, ktorý bude použitý pre socio ekonomický prieskum územia. Rovnako si partneri projektu nastavili podmienky zberu dát v BR Tatry, ktorý prebehne v priebehu leta. Socio ekonomický prieskum bude zameraný na povedomie miestnych obyvateľov o biosférickej rezervácii. Zároveň poskytne dáta v oblasti prínosu turizmu a podnikateľského sektora na územie Tatier. Diskusia na stretnutí v Tatrách  viedla aj k problémom vývoja urbanizmu v nárazníkovej a prechodovej zóne. Prínosom projektu je preto aj vytvorenie metodiky krajinno ekologického plánovania pre biosférické rezervácie, ktorá by mala byť nástrojom pre udržateľné využívanie územia.