Chránené územia Slovenska 99/2022 83 – Študijná cesta do biosférických rezervácií v Slovinsku v rámci realizácie projektu Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Chránené územia Slovenska 99/2022 83 – Študijná cesta do biosférických rezervácií v Slovinsku v rámci realizácie projektu Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Projekt Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií (Projekt APVV), zameraný na slovenské biosférické rezervácie Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty a Tatry  pokračoval realizáciou jednotlivých naplánovaných úloh aj v roku 2022. Jednou z nich bolo aj absolvovanie študijnej cesty do vytipovaných biosférických rezervácií v zahraničí, ktoré by  reprezentovali príklady dobrej praxe čo sa týka realizácie Program UNESCO Človek a biosféra (Program MAB) https://en.unesco.org/mab na národnej úrovni. Po vzájomnej diskusii v rámci riešiteľského tímu projektu padla voľba na Slovinsko.

Viac sa dočítate v článkku perodika Chránené územia Slovenska:

https://www.sopsr.sk/publikacie/chus/chus99_final.pdf