Projekt „Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií“ prezentovaný v Spojených Arabských Emirátoch

Od 21. 2. do 24.2.2023 sa členovia projektového tímu APVV zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability v Dubaji, v Spojených Arabských Emirátoch organizovanej Skyline University College. Riešiteľky tímu doc. Ing Katarína Vitálišová PhD., doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD. počas konferencie aktívne vystúpili na konferencii, kde prezentovali prvé čiastkové výsledky výskumu projektu APVV Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácii v spolupráci so Štátnou ochranou prírody – Chránenou krajinou oblasťou Poľana, Ústavom krajinnej ekológie SAV, Správou národného parkom Vysoké Tatry a Správou národného parku Slovenský Kras. Na konferencii boli prezentované príspevky:

 

 

1. Possiblities of ecotourism development in the Biosphere Reserve Poľana (Katarína Vitálišová, Mária Vavrúšová, Veronika Piscová)

2. Regional quality marks as a competitive advantage of biosphere reserve (Katarína Sýkorová)

3. Marketing communication of biosphere reserves: How to build awareness of their importance for sustainable development? (Anna Vaňová, Darina Rojíková, Dagmar Škvareninová, Katarína Vitálišová)

Konferencia pokrývala širokú škálu tém, ktoré sa priamo a nepriamo dotýkali udržateľného rozvoja a aplikovali ho v rôznych oblastiach života. Výstupy prezentované v každom príspevku priniesli bohatú diskusiu a mnoho inšpiratívnych myšlienok ako ďalej napredovať vo výskume.