2022_12_8 Ustanovujúca schôdza o.z. KR BR Poľana, Korytárky foto M. Turayová (4)