28. októbra 2022

UNESCO SPOJÍ TRETIEHO NOVEMBRA CELÝ SVET

UNESCO SPOJÍ TRETIEHO NOVEMBRA CELÝ SVET OSLAVUJE MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ Vo štvrtok 3. novembra 2022 bude celý svet prvýkrát […]
6. mája 2022

Newsletter Slovenskej komisie UNESCO

O aktuálnom dianí vo svete UNESCO sa môžete dočítať v newsletri, ktorý pripravila Slovenská komisia UNESCO. 1. Ukrajina v centre […]
30. novembra 2021

41. Generálna konferencia UNESCO

Generálna konferencia (GK) je najvyšším orgánom UNESCO, ktorý sa schádza na riadnych zasadnutiach každé dva roky a prerokúva a schvaľuje […]
23. novembra 2021

POZVÁNKA Medzinárodná vedecká konferencia 2022 – Veda a výskum pre biosférické rezervácie

POZVÁNKA Medzinárodná vedecká konferencia 2022 Veda a výskum pre biosférické rezervácie   Aké témy a oblasti sa v súčasnosti skúmajú […]
25. októbra 2021

Sieť Zeme UNESCO hľadá dobrovoľníkov

Sieť Zeme UNESCO hľadá dobrovoľníkov   „Sieť Zeme UNESCO“ (UNESCO Earth Network) je novou iniciatívou UNESCO, ktorej cieľom je vytvoriť […]