6. mája 2022

Newsletter Slovenskej komisie UNESCO

O aktuálnom dianí vo svete UNESCO sa môžete dočítať v newsletri, ktorý pripravila Slovenská komisia UNESCO. 1. Ukrajina v centre […]
30. novembra 2021

41. Generálna konferencia UNESCO

Generálna konferencia (GK) je najvyšším orgánom UNESCO, ktorý sa schádza na riadnych zasadnutiach každé dva roky a prerokúva a schvaľuje […]
23. novembra 2021

POZVÁNKA Medzinárodná vedecká konferencia 2022 – Veda a výskum pre biosférické rezervácie

POZVÁNKA Medzinárodná vedecká konferencia 2022 Veda a výskum pre biosférické rezervácie   Aké témy a oblasti sa v súčasnosti skúmajú […]
25. októbra 2021

Sieť Zeme UNESCO hľadá dobrovoľníkov

Sieť Zeme UNESCO hľadá dobrovoľníkov   „Sieť Zeme UNESCO“ (UNESCO Earth Network) je novou iniciatívou UNESCO, ktorej cieľom je vytvoriť […]
4. októbra 2021

Kvíz – biosférické rezervácie Slovenska

Počas celého septembra sa Štátna ochrana prírody SR pri príležitosti 50. výročia vzniku programu UNESCO Človek a biosféra venovala téme […]