POZVÁNKA Medzinárodná vedecká konferencia 2022 – Veda a výskum pre biosférické rezervácie

POZVÁNKA Medzinárodná vedecká konferencia 2022 – Veda a výskum pre biosférické rezervácie

POZVÁNKA

Medzinárodná vedecká konferencia 2022

Veda a výskum pre biosférické rezervácie

 

Aké témy a oblasti sa v súčasnosti skúmajú v biosférických rezerváciách?

Ako sa použiť výsledky výskumu?

Čo sa dosiahlo pri podpore výskumu v biosférických rezerváciách od prijatia Limského akčného plánu?

Aké sú najefektívnejšie rámcové podmienky, koncepcie a prístupy na podporu cieleného výskumu a inovácií v biosférických rezerváciách?

Odpovede na uvedené otázky zodpovie Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa bude konať

16.- 20. mája 2022

v nemeckom Seezeit-Resort, bývalom EJB (Európske centrum pre rekreáciu a stretnutia mládeže) pri jazere Werbellinsee. Seezeit-Resort sa nachádza v biosférickej rezervácii Schorfheide-Chorin a je výborným východiskovým bodom pre výlety za výskumnými príkladmi v tejto oblasti.

 

Začínajúci vedci a manažéri vo výskume, ktorí spolupracujú so Svetovou sieťou biosférických rezervácií poskytnú spätnú väzbu v oblasti výskumu v biosférických rezerváciách a rozvoj stratégií pre budúce aktivity.

Blok I. (16.-17.05.2022)

Začínajúci vedci budú prezentovať svoje najnovšie výsledky a zdieľať skúsenosti súvisiace s vedeckou prácou v biosférických rezerváciách. Na základe tejto výmeny vypracujú návrhy, ako by sa dali zlepšiť rámcové podmienky pre výskum v biosférických rezerváciách.

Blok II. (19.-20.05.2022)

Foundraisingové agentúry/nadácie, výskumné inštitúcie a biosférické rezervácie sa podelia o príklady úspešnej podpory výskumu. Okrem toho budú výsledky  prvého bloku prezentované manažérom výskumu. Na základe týchto odporúčaní a príkladov overených postupov sa vypracujú budúce usmernenia. Uvedené časti konferencie spojí otvárací ceremoniál, ktorý sa bude konať  17.05.2022 a celodenná exkurzia v termíne 18.05.2022.

Viac  info: https://www.biospherereserves.institute/research-conference