Ustanovujúce zasadnutie OZ Koordinačné združenie BR Poľana

Ustanovujúce zasadnutie OZ Koordinačné združenie BR Poľana

🔹8️⃣. decembra 2022 v Korytárkach sa pod vedením Mgr. art. Romana Malatinca konala ustanovujúca schôdza OZ Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana, na ktorej si členovia zvolili predstavenstvo a schválili plán úloh na rok 2023.
🔹OZ KR BR Poľana je zostavené tak, aby vyvážene pokrývalo plnenie všetkých troch funkcií biosférickej rezervácie: ochrannú🌳, logistickú 🔎 a rozvojovú 🏡.
🔹Je jedinečnou platformou v regióne 🤝, na ktorej zástupcovia samospráv, vedci, súkromný, verejný sektor, občianske združenia a miestni obyvatelia môžu spoločne hľadať riešenia a obohacovať sa navzájom o poznatky a skúsenosti z praxe či bežného života.
🔹Dôkazom o naštartovaní ozajstného participatívneho riadenia BR je aj prejavená priazeň ďalších samosprávnych krajov v rámci Slovenska. Možná spolupráca s VÚC aj v iných biosférických rezerváciách je šancou vytvárania koordinačných rád aj v ďalších územiach: Tatry, Východné Karpaty a Slovenský Kras.
🔹Funkčné koordinačné rady biosférických rezervácií sú spôsobom riadenia, ktorý zohľadňuje multispektrálne záujmy a potreby miestnych obyvateľov. Vzájomná výmena informácií a diskusia z viacerých uhlov pohľadu, tak poskytuje komplexnosť pri rozhodovaní o budúcnosti územia.
🔹Vhodný spôsob komunikácie a zachovanie vysokej úrovne profesionality pomáhajú pri implementácii UNESCO Programu Človek a biosféra.

🔹Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prejavili záujem a záleží im na udržateľnom rozvoji Biosférickej rezervácie Poľana.