Medzinárodné zasadnutie ICC

Dňa 27. až 28. októbra zasadala v Paríži Medzinárodná koordinačná rada UNESCO Programu človek a biosféra, ktorá úspešne rozšírila sieť biosférických rezervácií s aktuálnym počtom 714 biosférických rezervácií celkovo v 129 krajinách sveta. Jedným z dôležitých bodov programu bolo predstavenie technických smerníc určených pre správny vývoj a implementáciu aktuálneho strategického dokumentu – Limského akčného plánu. Smernice ako aj náležitosti programu Medzinárodnej koordinačnej rady môžete nájsť tu: https://en.unesco.org/mab/icc

Smernice pre biosférické rezervácie