Iniciatíva BIOSPHERE SMART je svetovou platformou vytvorenou za účelom zdieľania nápadov, poznatkov, najlepších postupov a skúseností medzi biosférickými rezerváciami v otázkach týkajúcich sa zmeny podnebia, ekologických ekonomík a trvalo udržateľného rozvoja. Iniciatíva bola  schválená na 24. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady (ICC) Programu Človek a biosféra (MaB) (2012). BIOSPHERE SMART je nástrojom pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z  Rio + 20.  Jej úlohou je zlepšenie komunikácie pre ekologické ekonomiky s využitím biosférických rezervácií ako „laboratórií“ a modelových území pre všetky programy UNESCO “. Otvorená platforma je podporovaná okrem iného Observatóriom udržateľnosti a globálnych zmien (OSCG), Centrom UNESCO na Kanárskych ostrovoch, Biosférickeou rezerváciou Fuerteventura, Santana, Vládou Kanárskych ostrovov – ITC, Regionálnou vládou ostrova Principe, Biosférickou rezerváciou El Hierro, Španielskym výborom MAB,  Portugalským výborom MaB, Univerzitou La Laguna, Univerzitou v Murcii, OSE (Observatórium udržateľnosti v Španielsku), REN21 (Sieť viacerých zainteresovaných strán globálnej politiky v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov), plán Avanza a prevádzkovaná TEYDE.
Biosphere Smart napĺňa svoje poslanie protredníctvom webovej platformy, ktorá je prepojená s UNESCO-MaB.
Ciele:
  • Zdieľanie skúseností a poznatkov z ekologického hospodárskeho rozvoja v biosférických rezerváciách
  • Zdieľanie nápadov a najlepších postupov v otázkach týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja a zmeny podnebia;
  • Podpora myšlienky trvalo udržateľnej budúcnosti miest a sídel v biosférických rezerváciách a ich okolí;
  • Poskytovanie vzdelávacích nástrojov s mapovaním a pokročilými komunikačnými službami;
  • Posilnenie postavenia udržateľných spoločenstiev s cieľom zlepšiť ich prístup k informáciám a rozhodovacie kapacity;
  • Zvyšovanie informačných možností a kapacít pre manažérov a vedeckú komunitu v biosférických rezerváciách;
  • Posilnenie partnerstiev v rámci Svetovej siete biosférických rezervácií (WNBR).