Biosférické rezervácie sa pridávajú k oslavám 50. výročia UNESCO Programu MAB

Biosférické rezervácie sa pridávajú k oslavám 50. výročia UNESCO Programu MAB

Biosférické rezervácie

územia rozprávajúce príbehy ľudí a krajiny

Tento rok si UNESCO pripomína 50. výročie vzniku medzivládneho Programu Človek a biosféra (Man and the Biosphere), ktorý od roku 1971 prestavuje víziu podpory prepojenia človeka s prírodou v kontexte  biosférických rezervácií.

Rok osláv sa nesie v období, keď sa potvrdzuje skutočnosť, že kvalita ľudského života je závislá od udržiavania zdravej a sebestačnej krajiny. Človek sa nachádza v náročnej etape, v ktorej pociťuje stratu bezpečia. Mentálnu bariéru proti tejto hrozbe vytvára život v biosférických rezerváciách, kde prítomnosť bohatej prírody je podmienená vzájomnou ľudskou súdržnosťou a úctou ľudí ku krajine. Udržiavanie spoločného silného puta medzi človekom a prírodou sa javí ako účinný ochranný štít pred vonkajšími hrozbami, čím sa potvrdzuje myšlienka tvorcov tohto výnimočného programu.  Vďaka udržateľnému obhospodarovaniu pôdy a stále živým tradíciám sa v biosférických rezerváciách vytvára ideálne prostredie pre sebestačnosť, nezávislosť a slobodu. Biosférické rezervácie tak ako laboratóriá udržateľného života a banky potravinových a prírodných zdrojov v týchto časoch pomáhajú človeku prežiť a získavať zdravú odolnosť voči negatívnym vplyvom z vonkajšieho okolia.

Slovenský výbor MAB prostredníctvom Štátnej ochrany prírody sa preto pripája k oslavám 50. výročia Programu MAB kampaňou biosférických rezervácií Poľana, Slovenský kras, Tatry a Východné Karpaty. Z území prostredníctvom krátkych filmov odznievajú posolstvá a odkazy adresované Svetovej sieti biosférických rezervácií. Manažéri týchto medzinárodne významných území zasielajú svoj pozdrav adresovaný pre celý svet. Poukazujú na aktivity v územiach a hrdosť byť súčasťou pokrokovej myšlienky,  ktorá tento rok oslavuje svoje 50. výročie. Špeciálne prostredníctvom BR Slovenský kras sa národná kampaň pripája k výzvam siete CaveMAB ktorá združuje biosférické rezervácie s krasovým územím a jaskyňami.

Program MAB patrí aj mladej generácii, ktorá je budúcnosťou biosférických rezervácií. V rámci kampane preto mládež z Biosférickej rezervácie Poľana posiela odkaz svojim rovesníkom prostredníctvom vlastnej tvorby loga programu.

Zdieľania myšlienky biosférických rezervácií si zobral za svoje aj fotograf Štefan Kordoš, ktorý svojou tvorbou predstavuje Biosférickú rezerváciu Poľana. Novými náhľadmi a presahmi v témach vzájomnej podpory a úcty ku krajine tak rozpráva príbeh biosférickej rezervácie. Životné skúsenosti a vzťah autora ku krajine ponúkajú obraz udržateľného spôsobu života, ktorý je v týchto územiach vo  svete podporovaný už 50 rokov.


Filmy:

BR Slovenský kras

BR Východné Karpaty

BR Poľana

BR Tatry