50. VÝROČIE UNESCO PROGRAMU ČLOVEK a BIOSFÉRA

50. VÝROČIE UNESCO PROGRAMU ČLOVEK a BIOSFÉRA

Program UNESCO Človek a biosféra bol vytvorený v roku 1971 s víziou podporovať udržateľné spojenie medzi ľuďmi a prírodou. Pôvodná myšlienka programu sa neskôr zhmotnila do označenia „biosférických rezervácií“, živých laboratórií, ktoré podporujú prírodne blízke riešenia pre praktizovanie trvalo udržateľného rozvoja.  Koncept biosférických rezervácií vytvoril globálnu iniciatívu zastupujúcu všetkých členov spoločnosti, dodávajúc programu životaschopnosť a neustále inovácie. V roku 2021 sa rôznorodosť Svetovej siete biosférických rezervácií zjednocuje, aby vzdala hold všetkým, ktorí program pretavili do hľadania harmonickejšieho života v každom z globálnych ekosystémov. 

Pri tejto príležitosti UNESCO vytvorilo celosvetovú kampaň, ktorú je možné sledovať aj tu:

50. VÝROČIE PROGRAMU MAB