Ponuka webinárov „Earth Materials for a Sustainable and Thriving Society“

Ponuka webinárov „Earth Materials for a Sustainable and Thriving Society“

UNESCO's International Geoscience Programme (IGCP) is offering a webinar series: Earth Materials for a Sustainable and Thriving Society. The lectures are organised in collaboration with IUGS and iCRAG, and will take place in 2021.

„Earth Materials for a Sustainable and Thriving Society“

Webináre budú vedené poprednými prírodovedcami, odborníkmi v sociálnej oblasti a pedagógmi.

Sériu prednášok podporuje UNESCO ako jediná organizácia OSN s mandátom na podporu výskumu a budovania kapacít v oblasti vied o Zemi. Zároveň podujatie podporuje víziu Medzinárodného programu geovedy UNESCO.

Ak máte záujem o účasť, môžete sa zaregistrovať na linku:
https://bit.ly/UNESCOLectures
tu nájdete aj presný čas konania webinára v rôznych časových pásmach.

Termíny a témy webinárov sú nasledovné:

26. január – Prírodné suroviny: základ pre rozvoj

 • Dr Larry Meinert, Meinert Consulting LLC, Delaware, USA.
 • Dr Nellie Mutemeri, Mining Practice Lead, Mutemeri Consulting and Associate Professor, University of Witwatersrand, South Africa.

Prehľad historického a súčasného dopytu po nerastných surovinách a jeho prepojení s ekonomikou, technológiou a spoločnosťou

2. február – Klimatická neutralita, obehová ekonomika a materiály Zeme

 • Prof. John Thompson, PetraScience Consultants, Vancouver, Canada and Honorary Professor of Sustainable Resources, University of Bristol, UK.
 • Prof. Frances Wall, Professor of Applied Mineralogy, University of Exeter, UK.

Zmena predstavy obstarávania kovov, pri zabezpečení dopytu a napĺňaní očakávaní spoločnosti


9. február – Zabudnuté minerály a materiály pre rozvoj

 • Prof. Daniel Franks Program Leader, Sustainable Minerals Institute, University of Queensland, Australia.

Suroviny vyrábané a spotrebované na lokálnej úrovni (v rozvojových a rozvinutých krajinách)

 

16. február – Ťažba nerastov a komunita

 • Dr. Rajiv Maher, Research Professor, EGADE Business School del Technológico de Monterrey, Mexico
 • Dr. Melba Kapesa Wasunna, External Affairs Manager, Base Titanium Ltd., Kenya.

Regulácia ťažobného sektoru; baníctvo a miestne komunity v kontexte ťažby a spoločenstiev v Latinskej Amerike a Afrike


2. marec – Dodávatelia, spotrebitelia a dodávateľské reťazce surovín

 • Dr Kathryn Moore, Senior Lecturer in Critical and Green Technology Metals, University of Exeter, UK.
 • Dr Judy Muthuri, Associate Professor of Corporate Social Responsibility, Nottingham University Business School, UK, and Project Lead, Sustainable Artisanal and Small-scale Mining Project (Kenya).

Technické, environmentálne, obchodné a sociálne aspekty stupňov banskej činnosti,  väzby medzi spotrebiteľmi a zdrojom

9. marec – Zdroje Zeme a udržateľná budúcnosť

 • Prof. Murray Hitzman, Director, iCRAG, Dublin, Ireland. Prof. Hitzman directs the Irish Centre for Research in Applied Geosciences.
 • Ms Halleluya Naantu Ekandjo, PhD candidate at iCRAG, University College Dublin., where she is studying the Rosh Pinah zinc-lead deposit in Namibia.

Spoľahlivé, dostupné a spravodlivé dodávky surovín môžu byť základom udržateľnej budúcnosti a mladí odborníci ako kľúč k tejto budúcnosti.

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

UNESCO_WebinarFlyer