Kampaň ProudToShare

 

Kampaň UNESCO prostredníctvom ktorej biosférické rezervácie prerozprávajú svoj príbeh a inšpirujú celý svet v implementácii cieľov SDG Agendy 2030. Aj tento rok sa hľadali tvorivé a nápadité spracovania filmov, ktoré odprezentujú rôznorodosť Svetovej siete biosférických rezervácií za rok 2019. Filmy sú kľúčovým prvkom celosvetovej komunikačnej stratégie, ktorú prijala Medzinárodná koordinačná rada. Vybrané filmy budú v roku 2020 odprezentované počas Svetového kongresu IUCN A COP 15. Do tohto ročníka sa zapojila Biosférická rezervácia Východné Karpaty a Biosférická rezervácia Poľana.  V minulom roku bola z pomedzi všetkých filmov z celého sveta vybraná aj Biosférická rezervácia Východné Karpaty. Súťažné videá uvádzame v našej filmovej galérii.

Oficiálna stránka kampane ProudToShare

Ročník 2020

FILMY

Východné Karpaty

Poľana

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Slovenský kras

Poľana

Tatry

Východné Karpaty

 

Ročník 2019

FILMY

Slovenský kras

Poľana

Tatry

Východné Karpaty

 

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Slovenský kras

Poľana

Tatry

Východné Karpaty