UNESCO SPOJÍ TRETIEHO NOVEMBRA CELÝ SVET

UNESCO SPOJÍ TRETIEHO NOVEMBRA CELÝ SVET

UNESCO SPOJÍ TRETIEHO NOVEMBRA CELÝ SVET

OSLAVUJE MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ

Vo štvrtok 3. novembra 2022 bude celý svet prvýkrát v histórii oslavovať Medzinárodný deň biosférických rezervácií (MDBR). UNESCO Program Človek a biosféra (Man and the Biosphere, MAB) prostredníctvom svojej siete biosférických rezervácií spojí svet v oslavách s cieľom upozorniť na dôležitosť starostlivosti o životné prostredie a dosiahnutie rovnováhy medzi ľudskými aktivitami a ochranou prírodných zdrojov.

Program MAB a biosférické rezervácie sa za posledných 50 rokov stali medzinárodným

príkladom udržateľného územného rozvoja.

UNESCO program MAB realizuje svoje aktivity na celom svete. V rámci programu vznikla unikátna svetová sieť biosférických rezervácií, ktorých kľúčovou úlohou je byť modelovými územiami a príkladmi dobrej praxe, kde človek svojim šetrným hospodárením a racionálnym využívaním krajiny zachováva prírodné a kultúrne hodnoty.

Svetová sieť biosférických rezervácií zahŕňa všetky typy ekosystémov, čiastočne aj mestské oblasti v celkovo 738 lokalitách, z toho 22 cezhraničných, v 134 krajinách sveta. V biosférickej rezervácii má svoj domov viac ako 260 miliónov ľudí.

Tieto lokality chránia asi 5 % zemského povrchu alebo viac ako 7 miliónov km², čo je rozloha zhruba rovnajúca sa veľkosti Austrálie. Každý rok sa k sieti biosférických rezervácií pripája čoraz väčší počet lokalít a stále viac krajín má záujem sledovať ciele programu MAB.

Na Slovensku máme štyri takéto „rezervy biosféry“ (Tatry, Slovenský kras, Východné Karpaty a Poľana). Poľana pritom patrí medzi najaktívnejšie a svetovo uznávané lokality, o čom svedčí aj zisk prestížneho ocenenia (Cena Michela Batissa) v roku 2017 za najlepší manažment biosférickej rezervácie na svete.

Slovenský výbor MAB si uctí MDBR aktivitami a podujatiami počas celého mesiaca november. V časoch tak pohnutých Program Človek a príroda spája ľudí bez ohľadu na hranice, ponúka alternatívy, riešenia a usiluje sa nachádzať porozumenie, mier a harmóniu v súžití človeka s prírodou.

Máme len jednu planétu a tá je v ohrození. Náš vzťah k prírode a všetkým živým bytostiam potrebuje radikálne prehodnotenie. Jasným riešením sú biosférické rezervácie.

Práve rezervy biosféry ukazujú, že je možné žiť v tomto svete a zároveň vytvoriť udržateľný a harmonický vzťah s prírodou.

Viac informácií aj na stránke UNESCO: https://www.unesco.org/en/articles/first-celebration-international-day-biosphere-reserves