SIEŤ EUROMAB OPÄTOVNE POSILŇUJE SPOLUPRÁCU MEDZI BIOSFÉRICKÝMI REZERVÁCIAMI

SIEŤ EUROMAB OPÄTOVNE POSILŇUJE SPOLUPRÁCU MEDZI BIOSFÉRICKÝMI REZERVÁCIAMI

EuroMAB je medzinárodných zoskupením, ktoré združuje európske a severoamerické členské štáty participujúce na UNESCO Programe „Človek a biosféra“ (MAB) a členov Svetovej siete biosférických rezervácií (WNBR). EuroMAB je najväčšou a najstaršou z deviatich medziregionálnych sietí MAB. Skladá sa z 36 krajín vrátane Kanady a USA. Sieť je platformou na zdieľanie vedomostí, know-how a skúseností v oblasti udržateľného rozvoja, ako aj spoločným nástrojom na podporu spolupráce medzi koordinátormi biosférických rezervácií, vedcami, národnými výbormi MAB, zástupcami sekretariátu MAB UNESCO a partnerskými inštitúciami. Koná sa každé dva roky.

Medzinárodná konferencia siete EuroMAB, ktorá sa konala  dňoch 12. – 16 septembra 2022 tentokrát v Bad Kleinkirchheime v rakúskom Salzburger Lungau a biosférickej rezervácii Kärntner Nockberge sa tešila širokej účasti členských krajín . Ročník 2022 sa niesol v téme spájania kultúr a cezhraničnej spolupráce medzi spoločnosťami a generáciami. Stalo sa tak po dlhšej odmlke od roku 2019 v Dubline zapríčinenou pandémiou COVID-19. EuroMAB opäť ponúkol príležitosť spoločného stretnutia a osobného prediskutovania pokrokov v prístupe riadenia a prepojenia ľudí s prírodou. Rovnako otvoril diskusiu pre možnosti podpory ochrany biodiverzity a inovatívne riešenia udržateľného rozvoja v biosférických rezerváciách. Motivoval k spoločným projektom biosférických rezervácií z rôznych krajín a prostredníctvom osobných výpovedí aktérov ukázal, že takýto spôsob spolupráce spája národy a podporuje kvalitu života miestnych obyvateľov.

Účastníci EUROMABU pracovali v priebehu konferencie v 15 pracovných skupinách. Slovenská delegácia sa venovala diskusiám v oblasti výskumu, urbanizmu a územného plánovania, veľkých šeliem, cezhraničnej spolupráce, udržateľného turizmu a poľnohospodárstva a jedla.

Témy pracovných skupín:

– mobilita verejná doprava v BR
– spolupráca medzi BR
– obnoviteľné zdroje v BR
– propagácia výskumu v BR
– veľké šelmy vs. život ludi v BR
– postavenie vysokohorských BR
– produkty a služby v BR
-udržateľné poľnohospodárstvo a potraviny v BR
– neobiota
– BR ako živé laboratóriá pre sledovanie klimatických zmien
– zodpovedný turizmus v BR
– ženy – chovateľky včiel v BR
– cezhraničné BR

Činnosť pracovných skupín pomohla zástupcom krajín vymeniť si cenné skúsenosti a vytvoriť možnosti spolupráce a námety nových projektov. Jednou z dôležitých tém pracovných workshopov bola podpora žien – včelárok a ich chovu včiel v biosférických rezerváciách. Počas workshopu si včelárky z rôznych krajín mohli vymeniť svoje skúsenosti a  know-how a zároveň sa inšpirovať počas návštevy chovu včiel Korutánskeho zväzu včelárov, ktorý má viac ako 3 400 členov. Včelárky sú zároveň súčasťou programu UNESCO–Guerlain Women for Bees, ktorý workshop zorganizoval. Počas stretnutia odzneli prezentácie piatich žien z biosférickej rezervácii Centrálny Balkán (Bulharsko), biosférickej rezervácii Moselle Sud (Francúzsko) a biosférickej rezervácii Kozjansko & Obsotelje (Slovinsko).

Výstupy EuroMABu už teraz vypovedajú o tom, že biosférické rezervácie sú investíciou do lepšej budúcnosti, čo dokazujú dobré vzťahy a prepojenia nie len medzi ľuďmi ale aj súhra človeka s prírodou v týchto územiach.

Od prvého stretnutia v roku 1986 v Českých Budějoviciach v Českej republike sa konferencia EuroMAB konala v Minsku, Bielorusko (1997), Cambridge, Veľká Británia (2000), Ríme, Taliansko (2002), Hernstein, Rakúsko (2005), Antalya, Turecko (2007), Stará Lesná, Slovensko (2009), Lundsbrunn , Švédsko (2011), Brockeville, Kanada (2013), Haapsalu, Estónsko (2015), Sarlat-la-Canéda, Francúzsko (2017) a Dublin, Írsko (2019).